Pomoc materialna

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie uniwersyteckiej: studenci.amu.edu.pl/studia/pomoc-materialna.