studsamLOGO

STUDENCKIE SKŁADY OSOBOWE WYDZIAŁU FIZYKI UAM

w kadencji 2023/2024

Rada Samorządu Studentów Wydziału Fizyki UAM:

Marianna Jarzombek
Przewodnicząca Rady (marjar20@st.amu.edu.pl)

Julia Pilarczyk
Wiceprzewodnicząca Rady (julpil1@st.amu.edu.pl)

Dominik Kaziemko
Sekretarz (domkaz5@st.amu.edu.pl)

Zuzanna Pałgan
Delegat do Parlamentu Samorządu Studentów


Przedstawiciel studentów w Uczelnianej Radzie ds. Kształcenia Szkoły Nauk Ścisłych:

Katarzyna Binkowska

Julia Medoń
Członek Rady


Przedstawiciele studentów w wydziałowej Podkomisji Uczelnianej Komisji Stypendialnej:

Arkadiusz Taras

Jacek Baranowski

KONTAKT

Samorząd Studentów Wydziału Fizyki UAM
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2
61-614 Poznań
sala nr 9 (przy szklanym łączniku)

e-mail: samorzadwf@amu.edu.pl
facebook: https://www.facebook.com/RSSWydzialuFizykiUAM

logoSS