studsamLOGO

STUDENCKIE SKŁADY OSOBOWE WYDZIAŁU FIZYKI UAM

w kadencji 2021/2022

Rada Samorządu Studentów Wydziału Fizyki UAM:

Ewelina Lange
Przewodnicząca Rady (ewelan@st.amu.edu.pl)

Natalia Siudaj
Wiceprzewodnicząca Rady (natsiu1@o365.amu.edu.pl)

Mariia Dymarchuk
Sekretarz oraz delegat do Parlamentu Samorządu Studentów w roku 2022 (mardym5@st.amu.edu.pl)

Julia Pilarczyk (julpil1@st.amu.edu.pl)

Dominik Kaziemko
Pełnomocnik ds. dydaktycznych (domkaz5@st.amu.edu.pl)


Przedstawiciel studentów w Uczelnianej Radzie ds. Kształcenia Szkoły Nauk Ścisłych:

Ewelina Lange (ewelan@st.amu.edu.pl)


Przedstawiciel studentów w Uczelnianej Radzie Szkoły Nauk Ścisłych:

Ewelina Lange (ewelan@st.amu.edu.pl)


Przedstawiciele studentów w wydziałowej Podkomisji Uczelnianej Komisji Stypendialnej:

Ewelina Lange (ewelan@st.amu.edu.pl)

Magdalena Parafiniuk (magpar2@st.amu.edu.pl)

Arkadiusz Taras (arktar1@st.amu.edu.pl)

Maksymilian Chwałkowski (makchw@st.amu.edu.pl)

KONTAKT

Samorząd Studentów Wydziału Fizyki UAM
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2
61-614 Poznań
sala nr 9 (przy szklanym łączniku)

e-mail: fizyka.samorzad@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/RSSWydzialuFizykiUAM

logoSS