Data wydarzenia:

Seminarium Katedry Akustyki - mgr inż. Przemysław Ślużyński

Zapraszamy serdecznie na seminarium Katedry Akustyki, które odbędzie się we wtorek 24 stycznia 2023 o godz. 11:30 w Audytorium im. prof. Szczepana Szczeniowskiego w formie hybrydowej.

Referat pt. "LUFS i True Peak - metody oceny głośności i innych parametrów plików dźwiękowych" wygłosi mgr inż. Przemysław Ślużyński.

LINK do seminarium online

Streszczenie:Nowoczesne metody oceny parametrów plików dźwiękowych umożliwiają wyrównanie głośności audycji od różnych twórców, pozwalając na komfortowy odbiór. Nadawcy radiowi, telewizyjni i internetowi zgodnie z zaleceniami AES i ITU uzgodnili swoje stanowiska. Niestety, twórcy płyt CD ignorują zalecane wartości parametrów, w szczególności True Peak, co ze względu na zasadę działania współczesnych przetworników cyfrowo-analogowych prowadzi często do znacznego pogorszenia jakości fonogramów. Ta sytuacja prowokuje z kolei producentów przetworników do wprowadzania zapobiegających szkodliwym zjawiskom nieudokumentowanych rozwiązań w swoich urządzeniach. Podczas seminarium przedstawione będą przyczyny powstawania problemów i praktyczne efekty konwersji plików o nieprawidłowych parametrach oraz metody zapobiegania zniekształceniom i zmianom brzmienia stosowane przez nadawców i producentów przetworników.