Data wydarzenia:

Publiczna obrona doktorska mgr. Stanisława Nizińskiego

Dziekan i Rada Naukowa Dyscyplin Nauki Fizyczne i Astronomia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uprzejmie informują, że we wtorek, 28 listopada 2023 r. o godz.14.00 w sali nr 16 (sala posiedzeń rady) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Stanisława NIZIŃSKIEGO

ubiegającego się o nadanie stopnia doktora nauk fizycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.

Temat pracy: "Exploring the photoresponse of Orange Carotenoid Protein: a subpicosecond to minute time-resolved absorption studies"

Promotor: prof. dr hab. Gotard Burdziński

Promotor pomocniczy: dr hab. Michel Sliwa

Link do obrony:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a83a4033932014806900f27dfc340ecb2%40thread.tacv2/1698151165227?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%220ba25132-21f6-4eaf-9e22-0c471570fb6f%22%7d

Dokumenty do pobrania:

Rozprawa doktorska

.

Streszczenie

.

Recenzja 1

.

Recenzja 2

.

Recenzja 3

.


Photo source: Papier zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com