Data wydarzenia: -

13. Ogólnopolski Festiwal Nauki Przyrodnicze na Scenie

W dniach 22-23 września 2023 r. tradycyjnie na Wydziale Fizyki UAM, pod honorowym patronatem Pana Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki, odbędzie się 13. Ogólnopolski Festiwal Nauki Przyrodnicze na Scenie. Wydarzenie stanowi etap krajowy europejskiego festiwalu Science on Stage 2024 (Turku, Finlandia).

Festiwal nie tylko upowszechnia naukę, ale realizuje priorytet MEiN podniesienia jakości edukacji przyrodniczej, matematycznej i informatycznej poprzez innowacyjne wspomaganie kształcenia młodzieży i wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami. To dotąd największa inicjatywa w zakresie edukacji naukowej w Europie, obejmująca już 36 krajów, i w istocie wyjątkowa również na świecie.

W ramach festiwalowego współzawodnictwa uczniowie pod kierunkiem swoich nauczycieli przedstawią swoje projekty, które zostały zakwalifikowane w czerwcu 2023 roku. Są to przykłady dobrych praktyk, które łącznie z dwoma metodycznymi warsztatami dla nauczycieli będzie można śledzić za pomocą transmisji internetowej na festiwalowym portalu (https://sons.amu.edu.pl).

Jednocześnie zapraszamy czynnych nauczycieli do mailowego (ofnps@amu.edu.pl) zgłaszania swojego udziału (tylko nauczyciele, bez uczniów) w tym festiwalu w charakterze obserwatorów. Obserwatorów zapraszamy również na posiłki, których koszty pokrywają organizatorzy.

Zapraszamy!

Prof. UAM dr hab. Grzegorz Musiałkierownik projektu Nauki Przyrodnicze na Scenie

Więcej o festiwalu:

https://sons.amu.edu.pl/pl/