Data wydarzenia:

Ogólnopolskie Forum Dziekanów Wydziałów Fizyki i Dyrektorów Instytutów Fizyki

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 24-25 listopada 2023 na Wydziale Fizyki UAM odbędzie się Ogólnopolskie Forum Dziekanów Wydziałów Fizyki i Dyrektorów Instytutów Fizyki.

Ogólnopolskie Forum Wydziałów Fizyki i Dyrektorów Instytutów Fizyki jest cyklicznym wydarzeniem, na którym poruszane są zagadnienia dotyczące działalności naukowo-dydaktycznej w naukach fizycznych, edukacji w fizyce, promocji oferty dydaktycznej i osiągnięć naukowych, roli i znaczenia nauk fizycznych w społeczeństwie oraz perspektyw i możliwości rozwoju fizyki w Polsce.

Forum zostało powołane w roku 1999, a jego inicjatorem był ówczesny dziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Oficjalna strona forum: https://fdwf.amu.edu.pl/