Data wydarzenia: -

3. Kongres Nauczycieli Fizyki

Zapraszamy do udziału w 3. Kongresie Nauczycieli Fizyki, który odbędzie się 5-7 września 2024 na Wydziale Fizyki UAM.

Kongres Nauczycieli Fizyki jest wydarzeniem promującym integrację środowisk nauczycielskich i naukowych skupionych wokół dydaktyki fizyki. Inicjatywa organizacji tych spotkań wynika z obserwacji i konieczności przeciwdziałania obniżaniu się zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi wśród uczniów. Dlatego ważne jest rozwijanie umiejętności dydaktycznych i merytorycznych nauczycieli oraz wprowadzanie ich w najnowsze trendy w nauczaniu fizyki. Kongres to miejsce wymiany doświadczeń między nauczycielami – praktykami a naukowcami z różnych dziedzin fizyki.

Tematyka Kongresu:

  • pozycja fizyki w edukacji,
  • zmieniona podstawa programowa z fizyki,
  • egzamin maturalny,
  • metody nauczania fizyki,
  • praca z uczniem zdolnym oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach Kongresu przewidujemy:

  • wystąpienia zaproszonych gości,
  • wystąpienia ustne zgłoszone przez uczestników,
  • warsztaty dla nauczycieli,
  • Rynek Dobrych Praktyk.
Zapraszamy do odwiedzenia strony kongresu: https://3knf.amu.edu.pl/