Data wydarzenia: -

Seminarium MTPR - Prof. Bartłomiej Graczykowski

Date: June 21, 2023 13:00 – 14:00
Speaker: Prof. Bartłomiej Graczykowski
Affiliation: Faculty of Physics, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland

https://mtpr.amu.edu.pl/