Data wydarzenia:

Seminarium KA - prof. dr hab. Jan Ober

Serdecznie zapraszamy na seminarium Katedry Akustyki organizowane wspólnie z Oddziałem Poznańskim Polskiego Towarzystwa Akustycznego, które odbędzie się we wtorek, 13 czerwca 2023 r. o godz. 11.30 w Audytorium im. Prof. Szczepana Szczeniowskiego.

Referat wygłosi prof. dr hab. Jan Ober, IBIB PAN, Ober Consulting Poland sp. z o.o.

Autorzy referatu: Jan Ober, Paweł Czarnecki

Tytuł referatu:

Dlaczego czytanie jest tak trudne - proces dynamiczny zachodzący współbieżnie na osiach czasu dwu odmiennych modalności sensorycznych tj. funkcji wzrokowych oraz fonetyki i fonologii języka.

Zagadnienia poruszane podczas seminarium:

Analiza wizualna - demontaż złożonego leksygramu i równocześnie zachodząca synteza fonologiczna wyodrębnionych zespołów, we wzorce dźwiękowe (fonemy, sylaby i całe słowa).

Dlaczego, w badaniach procesu czytania, jest użyteczna wiedza na temat ruchu gałek ocznych? Nadmiarowy stopień swobody funkcji wzrokowych w odniesieniu do kierunku czytania i postępu (upływu) czasu na osi pętli fonologicznej.

Czy wystarczy ostro rzutować obraz na centralną część siatkówki?

Dwie możliwe sytuacje, procesy współ-determinujące użyteczną ostrość widzenia.

Czy to prawda, o czym dzieci często mówią, że słowa znikają? Demonstracja efektu kota z Opowiadania ‘Alicja w krainie czarów’ (Kot Cheshire).

Percepcja wzrokowa jako proces zachodzący w dyskretnych momentach czasu.

Okres próbkowania, ograniczenia czasu trwania fiksacji, wartości minimalne i maksymalne.

Czas akwizycji obrazu - czas otwarcia migawki, pojedyncze milisekundy. Jak możesz sam się o tym przekonać?

Eksperyment sakkadyczny - obserwacja sąsiedniego toru z okna jadącego pociągu.

Ograniczenie prędkości fazy wolnej oczopląsu opto-kinetycznego OKN (60 stopni na sekundę), powyżej pojawia się rozmycie obrazu. Wykres prędkości ruchu gałek ocznych podczas sakkady.

Możliwe zakłócenia procesu akwizycji obrazu podczas czytania.

Krytyczne są niestabilności pozycji oka w chwili lądowania sakkady, maskowanie dynamiczne sytemu ‘Parvo’ przez system ‘Magno’ cellular.

Dryfty post-sakkadyczne, spowodowane dynamicznym przesterowaniem i natychmiastowym sakkadycznym powrotem oka na pozycję docelowej fiksacji (blisko siebie następujace sakkady).

Glissadowanie (ześlizgiwanie się oczu) po wylądowaniu sakkady, wynikające z niedopasowania składowych pobudzenia sakkadycznego, składowej impulsowej (fazowej) i składowej statycznej, skokowej zmiany napięcia mięśni oka, jaka jest potrzebna do utrzymania oka na pozycji fiksacji.

Wskazanie do zastosowania odciążenia akomodacyjnego, szczególnie we wczesnym okresie nabywania umiejętności czytania. Okulary dwuogniskowe do czytania, tylko dolny segment + 0,5 do maks. + 1,5 D, Dlaczego mogą okazać się skuteczną pomocą?

Efekt „powiększenia” obrazu na siatkówce, powidok.