Data wydarzenia:

Seminarium KA - mgr Łukasz Błasiński

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na kolejne seminarium Katedry Akustyki które odbędzie się 12 marca 2024r. o godz. 11.30 w Audytorium im. Prof. Szczepana Szczeniowskiego.

Referat wygłosi Pan mgr Łukasz Błasiński z Katedry Akustyki, Wydziału Fizyki UAM.

Tytuł referatu: "Postęp prac w ramach pracy doktorskiej ze szczególnym uwzględnieniem porównania różnic percepcji pogłosu w salach koncertowych"

Streszczenie: W ramach Seminarium zostanie przedstawiony aktualny stan badań prowadzonych w ramach realizowanej pracy doktorskiej. Ponadto zaprezentowane zostaną główne tezy przygotowanych w ramach badań publikacji. Szerzej zostaną omówione różnice w percepcji pogłosu w tradycyjnych salach koncertowych oraz salach wykorzystujących systemy aktywnego wspomagania akustyki.

Pozdrawiam,
Prof. dr hab. Andrzej Wicher