Data wydarzenia:

Seminarium KA - mgr Przemysław Ślużyński

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na seminarium Katedry Akustyki które odbędzie się 5 marca 2024r. o godz. 11.30 w Audytorium im. Prof. Szczepana Szczeniowskiego w trybie hybrydowym.

Referat wygłosi Pan mgr Przemysław Ślużyński z Katedry Akustyki, Wydziału Fizyki UAM.

Tytuł referatu: "Narzędzia AI w pracy z dźwiękiem i nie tylko"

Streszczenie: W dzisiejszym świecie technologia AI odgrywa coraz większą rolę w wielu dziedzinach, a produkcja dźwięku nie jest wyjątkiem. Celem tego seminarium jest przedstawienie różnych zastosowań algorytmów AI w realizacji dźwięku, omówienie korzyści i wyzwań związanych z wykorzystaniem AI w tej dziedzinie oraz zainspirowanie do dalszych eksperymentów z wykorzystaniem AI. Przybliżę m.in. zagadnienia związane z generowaniem dźwięku przy użyciu algorytmów AI, usprawnianiem procesu miksowania i masteringu, tworzeniem modeli do transkrypcji i generowania mowy oraz przedstawię ciekawe darmowe narzędzia do pracy z dźwiękiem i obrazem.

Link do transmisji na Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDdkOGIxOTEtZWI0Ny00ZTNkLWI1YjgtMWRkNzJjZDU5Yzcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%227881a253-5d77-4dc5-8dd6-709af1ba9411%22%7d

Pozdrawiam,
Prof. dr hab. Andrzej Wicher