Data wydarzenia:

Katedra Akustyki zaprasza na wykład - Prof. UAM dr hab. Jędrzej Kociński

Katedra Akustyki zaprasza na wykład Prof. UAM dr hab. Jędrzeja Kocińskiego "Inteligentny stetoskop: wykrywanie objawów i wspomaganie diagnozowania i monitorowania chorób układu oddechowego", który odbędzie się w dniu 24.05.2022, o godz. 11.30 (w formie zdalnej).

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3bf5cc3bb14a46bc87c7d1b4d0587ce0%40thread.tacv2/1652944643071?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%227881a253-5d77-4dc5-8dd6-709af1ba9411%22%7d

O autorze: .

Streszczenie: .

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Andrzej Wicher

Zapraszamy również do zapoznania się z poprzednimi wykładami, które są dostępne kanale youtube: https://www.youtube.com/channel/UC5ZE8qCMzr_ndhpcG3lpiIg

Serdecznie zapraszamy!