Data publikacji w serwisie:

Wydział Fizyki UAM intensyfikuje współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym

– To bardzo ważny dzień dla Wydziału - komentuje Dziekan prof. Roman Gołębiewski - nawiązujemy nowe współprace i formalizujemy dotychczasowe relacje z jednostkami gospodarczymi – dodaje.

Prof. Gołębiewski podkreśla, że dzięki tej szerokiej współpracy studenci mają dostęp nie tylko do najnowszych technologii, ale również bezpośredni kontakt do przyszłych pracodawców. 9 października Rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska podpisała umowy z takimi firmami jak: SONOVA, GNP Magnusson, Interton, Audika, Diatec, Oticon, KIND, JPT Vibro, DAARS. To reprezentanci obszaru związanego z aparatami słuchowymi, diagnostyką słuchu, pomocą osobom niedosłyszącym, pomiarami i analizami akustycznymi oraz produkcjami audio, foto i wideo.

Wydział Fizyki prowadzi intensywne rozmowy również z ośrodkami klinicznymi, z firmami z obszaru technologii komputerowych, teleinformatycznych, z firmami z sektora energetycznego oraz odnawianych źródeł energii.

- Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości wszystkie te rozmowy zakończą się podpisaniem umów o współpracy. Oprócz niewątpliwych zalet związanych z procesem dydaktycznym, widzę olbrzymi potencjał badawczy wynikający z kooperacji z przedstawicielami poszczególnych branż - mówi Dziekan prof. Roman Gołębiewski.

[Fragment wywiadu z Dziekanem Wydziału Fizyki prof. UAM dr hab. Romanem Gołębiewskim, udzielonego na łamach portalu uniwersyteckie.pl https://uniwersyteckie.pl/umowy-o-wspolpracy-z-wydzialem-fizyki-uam]

Fot. Adrian Wykrota