Wiara i Rozum

Konwersatorium "Wiara i rozum" - 18 kwietnia 2024

"Hieronim Bosch – prorok naszych czasów" - Ks. dr hab. Michał Janocha

Streszczenie: Obrazy Hieronima Boscha nie przestają zadziwiać, niepokoić, fascynować, przerażać. Skłaniają do niezliczonych interpretacji. Wydaje się, że fantasmagoryczne wizje namalowane ponad pięć wieków temu przez Mistrza z s’Hertogenbosch mają charakter profetyczny, że ilustrują stan człowieka i kultury na początku wieku XXI. W tym kluczu spróbujemy odczytać „Wóz z sianem”, „Statek szaleńców”, „Kuszenie świętego Antoniego”, „Chrystusa i Weronikę” czy „Ogród rozkoszy ziemskich”.

Ks. dr hab. Michał Janocha – biskup pomocniczy warszawski, historyk sztuki, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Pracowni Speculum Byzantinum na Wydziale Artes Liberales UW. Główne zainteresowania naukowe: historia sztuki bizantyńskiej i ruskiej, ikonografia chrześcijańska, teologia porównawcza, teologia sztuki. Autor 6 książek i ok. 200 artykułów naukowych. Przewodniczący Rady do Spraw Kultury i Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski.


Konwersatorium "Wiara i rozum" - 29 lutego 2024

"Spór o prawdę - spór o człowieka. Aktualność przesłania św. Jana Pawła II" - Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz

Streszczenie: 45 lat temu św. Jan Paweł II wypowiedział znamienne słowa „człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa”. W 1997 na spotkaniu ze środowiskiem Uniwersytetu Jagiellońskiego stwierdził jednoznacznie, że „spór o człowieka w Polsce trwa, a nawet się nasilił”. Papieskie przesłanie zyskuje dzisiaj aktualność ukazując, że istnieje bezpośrednia zależność sporu o człowieka i sporu o prawdę. Dramatycznym wyrazem tego sporu są zwłaszcza kwestie bioetyczne rzutujące na nasze życie społeczne i polityczne.

Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – kapłan Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, teolog, etyk, profesor teologii. Były profesor UAM w Poznaniu. Aktualnie profesor Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Publicysta katolicki. Ostatnio opublikował „Myślenie św. Jana Pawła II o Europie. Pamięć, tożsamość, przyszłość” (2023) oraz „Takie trudne miłosierdzie. Przeciw banalizacji miłosierdzia” (2023).


Konwersatorium "Wiara i rozum" - 18 stycznia 2024

"RODZINA - gatunek zagrożony? Dlaczego świat bez rodziny nie może przetrwać?" - prof. UAM Michał Michalski

Streszczenie: Obecnie obserwujemy wielowymiarowe przemiany społecznokulturowe, wśród których zaznacza się także spadek liczby zawieranych małżeństw oraz coraz niższa dzietność. Jednocześnie, w przestrzeni mediów i opinii publicznej pojawia się coraz więcej głosów, że rodzina nie jest potrzebna do tego, by prowadzić dostatnie i szczęśliwe życie. W związku z tym, mówi się czasem o tzw. epoce postfamilializmu, w której rodzina nie będzie już niezbędna jako podstawowa instytucja społeczna. Jednocześnie, w wymiarze badań naukowych wciąż widać na polach wielu dyscyplin, że to właśnie rodzina, małżeństwo i rodzicielstwo są pod wieloma względami czynnikami mającymi pozytywny wpływ, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym.

Dr hab. prof. UAM Michał A. Michalski – kulturoznawca, ekonomista, badacz wpływu rodziny na gospodarkę oraz polityki rodzinnej. Prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, ekspert Polskiego Forum Rodziców, w latach 2019-23 członek Rady Rodziny przy MRiPS. Pracownik Zakładu Etyki Gospodarczej Instytutu Kulturoznawstwa Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. W 2021 roku współtworzył badania i raporty pt. „Koszty rozpadu rodzin i małżeństw w Polsce”, „Rozwiązania prorodzinne w firmach prywatnych w Polsce”, a w roku 2023 współtworzył raport „Młode Polki, młodzi Polacy i ich plany rodzinne”.


Czym są konwersatoria WIARA i ROZUM?

W II wieku Tertulian sceptycznie pytał “Cóż mają wspólnego Ateny i Jerozolima? A cóż Akademia i Kościół?”. Te słowa przytacza Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio, którą jednak rozpoczyna pozytywnym stwierdzeniem, że “wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”. Te dwa stanowiska (tak odległe w czasie) rozpinają przestrzeń, w której pozostaje wiele miejsca na pytania i odpowiedzi, wątpliwości i wyjaśnienia. Konwersatorium nasze skierowane jest do tych, którzy podzielają pogląd Jana Pawła II, że “obecna relacja między wiarą a rozumem domaga się wnikliwego rozeznania, ponieważ zarówno rozum jak i wiara zostały zubożone i osłabione w swych wzajemnych odniesieniach”. Jakkolwiek w powyższych cytatach chodzi o filozofię, to wydaje nam się, że nieuniknione jest w dzisiejszej dyskusji relacji wiary i rozumu uwzględnienie także punktu widzenia nauk szczegółowych, w tym przyrodniczych. Zapraszamy zatem do dyskusji wykładowców świeckich i duchownych, przedstawicieli rozmaitych nauk, by móc wspólnie rozważać kwestie wzajemnych odniesień wiary i rozumu. Do uczestnictwa w spotkaniach zapraszamy zarówno studentów jak i pracowników naukowych, ale również wszystkie inne zainteresowane osoby. W założeniu spotkania mają mieć formę wykładu, po którym następuje otwarta dyskusja. Od zaproszonych prelegentów oczekujemy przede wszystkim kompetencji w temacie, który prezentują, ale także świadectwa wiary w odniesieniu do prezentowanych treści oraz otwartości na dyskusję z uczestnikami spotkania.

Organizatorami spotkania są: Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Duszpasterstwo Akademickie “Morasko” oraz parafia św. Jadwigi Królowej w Poznaniu.

Konwersatorium - archiwum