Data publikacji w serwisie:

Dr Magdalena Grajek i studenci Wydziału Fizyki zwycięzcami konkursu „Odkrycia z UAM”

Z radością informujemy, iż w konkursie „Odkrycia z UAM” laureatami najlepszego projektu zostali dr Magdalena Grajek oraz studenci: Bartłomiej Kulas i Tymoteusz Braciszewski (Studenckie Koło Naukowe FUSION).

Nagrodzony projekt został zaprezentowany przez dr Magdalenę Grajek oraz Bartłomieja Kulasa podczas konferencji z cyklu Uniwersytecka Synergia Edukacyjna, która odbyła się 12 kwietnia br.

Informacje o zwycięskim projekcie

Tytuł projektu: "Promieniotwórczość i cząstki elementarne".

Podstawa programowa z fizyki dla liceum i technikum w zakresie podstawowym realizuje między innymi dział związany z fizyką jądrową, która ważna jest do zrozumienia większego zakresu fizyki jako dziedziny. Celem projektu jest przybliżenie uczniom zagadnień związanych z promieniotwórczością i cząstkami elementarnymi. Wychodząc naprzeciw zrozumieniu omawianych zagadnień zostaną przeprowadzone warsztaty z wykorzystaniem tzw. komory mgłowej lub Wilsona, dzięki której uczniowie zobaczą, na co dzień niewidoczne, cząsteczki. Lekcja będzie wyjątkową okazją obserwacji tych nieuchwytnych zjawisk na własne oczy. Możliwa będzie obserwacja ruchu cząstek w postaci smug kondensacyjnych, podobnych do tych zostawianych w powietrzu przez samoloty. Komora mgłowa pozwala na obserwację promieniowania z różnych źródeł. Jednym z nich jest promieniowanie kosmiczne: cząsteczki z kosmosu zderzają się z atmosferą, tworząc kaskadę kolejnych cząstek elementarnych, które docierają do Ziemi. Drugim naturalnym źródłem cząstek są pierwiastki promieniotwórcze znajdujące się w glebie, np. radon. Mamy też do czynienia ze źródłami sztucznymi: szkło uranowe, elektrody spawalnicze z torem, jonizacyjne czujki dymu.

W ramach projektu uczniowie z dwóch liceum: z Liceum Ogólnokształcącego Św. Marii Magdaleny w Poznaniu oraz z Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu, będą mieli możliwość samodzielnej budowy małej komory mgłowej z użyciem suchego lodu. Zanim tego dokonają, zostaną wprowadzeni w część teoretyczną zagadnień z tym związanych. Realizatorzy projektu zbudują większą - pokazową komorę, bardziej czułą, która na stałe zagości na Wydziale Fizyki UAM, jako narzędzie do popularyzacji nauki, również w trakcie wydarzeń otwartych. Tym samym projekt skierowany zostanie do szerszego grona odbiorców.

Dokładniejsze przyjrzenie się powstającym ścieżkom-smugom w komorze, daje możliwość identyfikacji i nazwania cząstek, które je utworzyły. Ze względu na to, że do środka pojemnika będzie można włożyć różne źródła promieniowania i obserwować ich promieniotwórczość, poszerzona zostanie wiedza uczniów na ten temat. Otrzymane obrazy smug, będą mogły zostać sfotografowane przez uczniów, a szkoła może stworzyć konkurs fizyczno-fotograficzny.

Zajęcia z budowy komory Wilsona są również dobrą okazją do opowiedzenia uczniom o wpływie promieniowania na nasze zdrowie i zademonstrowania w praktyce przez jakie materiały może ono przenikać, a jakie nas przed nim chronią.

Celem  konkursu „Odkrycia z UAM” było wyłonienie najlepszych projektów wspierających współpracę jednostek UAM z wielkopolskimi szkołami ponadpodstawowymi. Autorzy i autorki nagrodzonego projektu otrzymali środki finansowe w wysokości 5000 zł na jego realizację.