Data publikacji w serwisie:

Dzień Badań Kosmicznych na Wydziale Fizyki

23 lutego br. na Wydziale Fizyki UAM odbył się Dzień Badań Kosmicznych. Inicjatorami tego wydarzenia byli pracownicy Instytutu Geologii i Instytutu Obserwatorium Astronomiczne UAM.

Głównym celem wydarzenia była wymiana informacji o aktualnie prowadzonych projektach badawczych przez pracowników i studentów UAM, reprezentujących różne dyscypliny, w zakresie badań kosmicznych oraz prezentacja możliwości włączenia się w takie badania.

Uczestników powitała JM Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska. W ramach prezentacji grup badawczych wystąpili pracownicy Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Fizyki, Wydziału Chemii oraz Wydziału Biologii. Gościnie wystąpił również prof. Tadeusz Uhl z Akademii Górniczo-Hutniczej oraz prof. Grzegorz Wrochna - Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. Na zakończenie odbyła się moderowana dyskusja na temat wspólnych działań, projektów i przyszłości badań kosmicznych na UAM (prowadzącymi dyskusję byli: prof. UAM dr hab. Agnieszka Kryszczyńska, Prorektor - prof. dr hab. Michał Banaszak oraz prof. dr hab. Witold Szczuciński).