Data publikacji w serwisie:

Projekt HETMAN, czyli akustyczne podejście do zarządzania turbinami wiatrowymi

19 marca br. odbyło się  spotkanie podsumowujące projekt: "HETMAN, czyli akustyczne podejście do zarządzania turbinami wiatrowymi”, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Anna Preis.

Spotkanie otworzyła przemowa Prorektora ds. relacji z otoczeniem społecznym - prof. dr. hab. Zbyszko Melosika.

Na spotkaniu prof. dr hab. Anna Preis przedstawiła cel projektu HETMAN, którym było kompleksowe zbadanie natury hałasu turbin wiatrowych i określenie najlepszych metod jego monitorowania, kontroli i prognozowania. Na spotkaniu zostały zaprezentowane wyniki projektu oraz prof. dr hab. Anna Preis przedstawiła proponowane zasady zarządzania hałasem turbin wiatrowych – w tym dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.

Na czele projektu stał Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pozostałymi jednostkami badawczymi z Polski były: Akademia Gorniczo-Hutnicza w Krakowie, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi oraz Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie. Partnerami biznesowymi była firma Akustix (zajmująca się kompleksowo monitoringiem hałasu) a także Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Całość projektu była współfinansowana ze środków polsko-norweskich; partnerem norweskim w projekcie był instytut SINTEF z Trondheim.

Projekt „HETMAN: Healthy Society – towards optimal management of wind turbines’ noise” został sfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z programu „Badania Stosowane” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Całkowity budżet: 5 114 823,75 PLN; kwota dofinansowania: 4 823 587,50 PLN.