Data publikacji w serwisie:

Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki członkiem Kapituły Nagród PTF

Pragniemy zakomunikować, iż prof. dr hab. Ryszard Naskręcki z Wydziału Fizyki UAM został wybrany do Kapituły Nagród PTF za Popularyzację Fizyki na kadencję 2022-2025.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi i życzymy owocnej pracy!