Data publikacji w serwisie:

Wyniki ewaluacji - kategoria naukowa A dla Wydziału Fizyki!

Znane są już wyniki ewaluacji dyscyplin: nauki fizyczne i astronomia. Obie dyscypliny otrzymały kategorię naukową A!

"Wszystkim pracownikom Wydziału Fizyki dziękujemy za włożoną pracę i trud w osiągnięciu tak znakomitego wyniku. Bez pracowitości, zaangażowania i pracy naszych pracowników nie osiągnęlibyśmy tego wyniku. Bardzo dziękujemy!

Dziękujemy Panom Dziekanom: prof. dr. hab. Antoniemu Wójcikowi oraz prof. dr. hab. Maciejowi Krawczykowi za podjęte decyzje i działania, które zaowocowały doskonałym wynikiem ewaluacji. Decyzje te wpłynęły bardzo pozytywnie na wynik ewaluacji."

Prof. UAM dr hab. Roman GołębiewskiDziekan Wydziału Fizyki