Data publikacji w serwisie:

Konkurs plastyczny – FIZYK i ASTRONOM W OCZACH DZIECKA

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym, organizowanym przez Wydział Fizyki UAM. Temat przewodni konkursu to „Fizyk i Astronom w oczach dziecka”.

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 30-lecia Wydziału Fizyki i adresowany jest do dzieci uczęszczających do klas I-V w publicznych szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego.

Do głównych celów Konkursu należy szeroko pojęta promocja nauk ścisłych, w szczególności fizyki, podniesienie świadomości społecznej istnienia zawodu fizyka, rozbudzanie i kreowanie wyobraźni plastycznej oraz zainteresowanie tą tematyką.

Prace należy przesyłać na adres podany poniżej, w utwardzonych kopertach w odpowiednim formacie z dopiskiem „KONKURS” lub dostarczać osobiście na wskazany adres, pozostawiając prace na portierni.

ADRES składania prac:

Wydział Fizyki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2
61-614 Poznań

TERMIN składania prac: 25.09.23 r.

SZCZEGÓŁY KONKURSU, REGULAMIN ORAZ KARTA ZGŁOSZENIOWA

Zapraszamy do udziału!


Photo source: Obraz autorstwa Freepik