Data publikacji w serwisie:

Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Zapraszamy do składania wniosków w konkursie na najlepszą pracę magisterską przygotowaną i obronioną na Wydziale Fizyki UAM.

Termin składania wniosków - 3 października 2022 r.

Zgłoszenia należy kierować do Dziekana ds. Studenckich - prof. UAM dr hab. Ewy Banachowicz na adres: ewas@amu.edu.pl z dopiskiem "KONKURS mgr".

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie pracy magisterskiej

Submission of the master's thesis

Regulamin konkursu

Zapraszamy do udziału!