Data publikacji w serwisie:

Zapisz się na Hackaton kwantowy!

Zapraszamy do udziału w hackatonie kwantowym organizowanym przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, który odbędzie się w dniach 13-14 kwietnia br. w budnyku PSNC Future Labs przy ul. Zwierzynieckiej 20 w Poznaniu.

Szczegóły wydarzenia oraz rejestracja są dostępne na stronie qlfuture.eu.

QL Future Health & Safety hackathon | poznaj świat kwantów! | 13-14 kwietnia 2024 w Poznaniu

Hakaton, podczas którego sprawdzisz swoje siły przy wykorzystaniu komputera kwantowego? To możliwe! Jako Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, mamy zaszczyt być posiadaczami pierwszego w Polsce komputera kwantowego, który udostępnimy Tobie w trakcie wydarzenia. Ale to nie wszystko! Podczas QL Future będziesz miał również okazję zgłębiać tajniki sztucznej inteligencji w kontekście rozwiązywania problemów związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem. We współpracy z naszymi partnerami, Orca Computing, Capgemini oraz IBM, przygotowaliśmy coś wyjątkowego! Podczas wydarzenia wybierzesz nie tylko konkretne wyzwanie, ale również ścieżkę, w ramach której będziesz je realizować (techniczna lub koncepcyjna). A do Twojej dyspozycji będą eksperci dziedzinowi oraz specjaliści na co dzień zajmujący się technologiami kwantowymi. Zachęcamy do tworzenia zespołów interdyscyplinarnych i zapraszania znajomych z różnych branż do wspólnego hakowania, wykorzystując swoje zróżnicowane doświadczenie w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów.

Poświęć 24h na rozwój własnych kompetencji, weź udział w wydarzeniu i wygraj nagrody. Przygotowaliśmy pulę nagród o wartości co najmniej 10 000 PLN, która może jeszcze wzrosnąć!

Rejestracja na stronie: https://qlfuture.eu/join-hackathon/ Możesz zgłosić się z zespołem lub indywidualnie (pomożemy w dobraniu ekipy). Pamiętaj jednak, że każda osoba z Twojego zespołu musi wypełnić formularz rejestracyjny.


QL Future Health & Safety Hackathon | Meet Quantum Technology | April 13-14, 2024 in Poznań

Are you ready to push the boundaries of innovation with quantum computing? Join us at the QL Future Health & Safety hackathon, where you'll have exclusive access to Poland's first quantum computer, hosted by the Poznań Supercomputing and Networking Center. But that's just the beginning! At QL Future, we're not only exploring the power of quantum computing but also delving deep into the realm of artificial intelligence to address challenges in health and safety. Partnering with industry leaders like Orca Computing, Capgemini, and IBM, we're crafting an extraordinary experience for you! Choose your challenge and your path – whether tech or concept – and collaborate with experts in the field alongside professionals versed in quantum technologies. Forge interdisciplinary teams and invite friends from diverse backgrounds to hack together, leveraging your collective expertise to tackle complex problems.

Dedicate 24 hours to honing your skills, participating in the event, and competing for prizes. Our prize pool, starting at a minimum of 10,000 PLN, promises rewards that may even grow!

Ready to embark on this journey? Register at https://qlfuture.eu/join-hackathon/ and choose to join as a team or as an individual (we're here to assist in team formation). Remember, each member of your team must complete the registration form to secure participation.