Data publikacji w serwisie:

Zaproszenie na publiczną obronę doktorską mgr Adriany Żyły

Dziekan i Rada Naukowa Dyscyplin Nauki Fizyczne i Astronomia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uprzejmie informują, że we wtorek, 13 grudnia 2022 r. o godz. 9:30 (sala 16 przy BOW)w formie hybrydowej odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Adriany Żyły

ubiegającej się o nadanie stopnia doktora nauk fizycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.

Temat pracy: "Structural studies of the aggregation of selected beta-amyloid peptides in the presence of human albumin and human cystatin C"

Promotor: Prof. dr hab. Maciej Kozak

Promotor pomocniczy: Dr Łukasz Popenda

Link do spotkania

Dokumenty do pobrania:

Rozprawa doktorska

.

Streszczenie.

Recenzja 1

.

Recenzja 2

.


Photo source: Papier zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com