Współpraca z Wydziałem
Matematyki i Informatyki UAM

31 maja 2022 roku, przedstawiciele Wydziału Fizyki i Wydziału Matematyki i Informatyki UAM podpisali porozumienie dotyczące utworzenia partnerskiego kierunku studiów Informatyka Kwantowa. Jest to pierwsza taka współpraca z Wydziałem Matematyki i Informatyki na przestrzeni lat. Moment ten, zapisze się na pewno jako przełomowy na kartach historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Informatyka kwantowa to interdyscyplinarny kierunek studiów, łączący w sobie obszary wiedzy z zakresu fizyki i informatyki. Studia te będą kształcić specjalistów w zakresie wdrażania technologii kwantowych w przemyśle związanym z technologiami informatycznymi, a także pracowników badawczych w podstawowych dziedzinach fizyki. Studenci tego kierunku zdobędą wiedzę i kompetencje w zakresie samodzielnego tworzenia i optymalizacji programów na komputerach lub symulatorach kwantowych, a także zostaną zaznajomieni z istniejącymi algorytmami kwantowymi. Kierunek tworzony jest przy współpracy z IBM Quantum Network.

wmi_wf


Współpraca z Wydziałem Chemii UAM

Zakład Fizyki Materiałów Funkcjonalnych Wydziału Fizyki prowadzi współpracę międzywydziałową z Wydziałem Chemii UAM.

Współpraca obejmuje następujące projekty:
  1. „Charakterystyka nośników ładunku w przewodzących polimerach oraz półprzewodnikach protonowych w warunkach wysokich prądów i gęstości fotonów" - dr Mikołaj Baranowski (Wydział Fizyki UAM), prof. dr hab. Jerzy Langer (Wydział Chemii UAM).

  2. „Fizykochemiczne właściwości adsorbentów węglowych otrzymanych z biomasy" - prof. UAM dr hab. Aneta Woźniak-Braszak (Wydział Fizyki UAM), prof. dr hab. Robert Pietrzak (Wydział Chemii UAM).

  3. „Projektowanie materiałów o wysokiej barierze energetycznej w molekularnych kompleksach makrocyklicznych z wbudowanymi jonami ziem rzadkich” - prof. dr hab. Grzegorz Kamieniarz (Wydział Fizyki UAM), prof. dr hab. Violetta Patroniak (Wydziału Chemii UAM).