Data wydarzenia:

Publiczna obrona doktorska mgr Szymona Mieszczaka

Dziekan i Rada Naukowa Dyscyplin Nauki Fizyczne i Astronomia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uprzejmie informują, że we wtorek, 13 grudnia 2022 r. o godz. 13.00, w sali posiedzeń rady naukowej, w formie hybrydowej odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Szymona Mieszczaka

ubiegającego się o nadanie stopnia doktora nauk fizycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.

Temat pracy: "Spin waves in magnonic systems: localization and propagation"

Promotor: Prof. UAM dr hab. Jarosław Kłos

Link do spotkania

Dokumenty do pobrania:

Rozprawa doktorska

.

Recenzja 1.

Recenzja 2

.

Recenzja 3

.


Photo source: Papier zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com