Data wydarzenia:

Seminarium Katedry Akustyki - Prof. PP dr hab. inż. Rafał Wojciechowski

Serdecznie zapraszam na seminarium Katedry Akustyki, które odbędzie się we wtorek 21 marca 2023 o godz. 11.30 w Audytorium im. prof. Szczepana Szczeniowskiego.

Referat wygłosi Prof. PP dr hab. inż. Rafał Wojciechowski z Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej

Tytuł referatu:Zastosowanie wielostopniowe ujęcia Metody Elementów Skończonych w analizie układów z polem elektromagnetycznym

Streszczenie:W ramach prezentacji omówione zostaną wyniki badań związane z opracowaniem oraz wdrożeniem najnowszego, wielostopniowego ujęcie Metody Elementów Skończonych w obszarze analizy układów z polem elektromagnetycznym. Przedstawione zostaną polowe metody opisu zjawisk elektromagnetycznych oraz zestawione zostaną równania opisujące rozkład pola elektromagnetycznego w układach z prądami przewodnictwa oraz prądami przesunięcia dielektrycznego. Omówione zostaną metody analizy układów z polem elektromagnetycznym obejmujące sformułowania polowe oraz sformułowania wykorzystujące potencjały. Podana zostanie definicja elementu uogólnionego jak również siatkowe model układów z polem elektromagnetycznym. Szczególna uwaga zostanie poświęcona omówieniu metody opisu odwzorowania uzwojeń cienkozwojnych maszyn i urządzeń elektrycznych za pomocą metody elektrycznego potencjału wektorowego T0. Przedstawione zostaną również wybrane wyniki analizy układów z polem elektromagnetycznym.

Pozdrawiam,
Andrzej Wicher