Data wydarzenia:

Seminarium awansowe - dr Paweł Gruszecki

Serdecznie zapraszam na seminarium awansowe w dniu 10 marca o godzinie 11:30 (wyjątkowo) w sali nr 16 (sala Rady).Ubiegający się o stopień doktora habilitowanego Pan dr Paweł Gruszecki przedstawi przygotowywany wniosek p.t.Wykorzystanie pola magnetycznego i konfiguracji magnetycznej do kontroli propagacji fal spinowych.

Z poważaniem
Sławomir BreiterProdziekan ds. naukowych