Data wydarzenia:

Wykład Szkoły Nauk Ścisłych - prof. Maciej Lewenstein

Uprzejmie informujemy, że w ramach Wykładów im. Stanisława Ulama w Szkole Nauk Ścisłych 21 marca 2024 r. o godz. 15:00 w Auli im. prof. Arkadiusza Piekary na Wydziale Fizyki UAModbędzie się wykład pt. „Attosecond Physics: Nobel Prize 2023 and beyond”.

Wykład wygłosi prof. Maciej Lewenstein (Quantum Optics Theory Group, ICFO-Institut de Ciencies Fotoniques, The Barcelona Institute of Science and Technology, Barcelona, Spain).

Abstrakt: In my lecture, I will try to explain from a theoretician’s point of view what was the Nobel Prize in Physics in 2023 given for.

Zapraszamy!