Erasmus+

Przejdź na stronę uczelnianą programu Erasmus+

Kliknij


Important information for the international students (click to read)

infoCOVID1

infoquarantine

AKTUALNOŚCI

13 kwietnia

Szanowni Państwo,

w dniu 14 kwietnia 2022r. wznowiona zostaje rekrutacja na studia i praktyki (tylko dla studentów Wydziału Fizyki oraz doktorantów) z niewykorzystanych miejsc oferty wydziałowej. Kwalifikacja zgłoszeń na studia w ramach II rekrutacji odbywa się niezwłocznie po złożeniu wniosku w Usosweb oraz dostarczeniu dokumentów do Biura Programu Erasmus+ na Wydziale Fizyki.

Z poważaniem,mgr Agnieszka Bobowska-ChełminiakBiuro Obsługi Wydziału, Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniuagnieszka.bobowska-chelminiak@amu.edu.pl
tel. 61 829 5038

29 marca

W dniu 24 marca 2022r. Komisja rekrutacyjna w programie Erasmus + decyzją podjętą w trybie on-line rozpatrzyła pozytywnie wnioski zgłoszenia uczestnictwa w studiach zagranicznych oraz zakwalifikowała kandydatów na wyjazdy do uczelni wskazanych w zgłoszeniu oraz we wniosku jako pierwszy i drugi wybór. Komisja postanowiła przedłużyć rekrutację bez wskazania terminu jej zakończenia oraz przyjęła zasadę rozpatrywania i przyznawania wyjazdów z niewykorzystanych miejsc z oferty wyjazdów Wydziału Fizyki w miarę napływu kolejnych zgłoszeń.

Z dniem 14 kwietnia 2022 r. przyjmowane będą zgłoszenia na studia (tylko studentów Wydziału Fizyki) w ramach niewykorzystanych miejsc z oferty wydziałowej.

Z poważaniem,
mgr Agnieszka Bobowska-Chełminiak
Biuro Obsługi Wydziału Fizyki 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
agabob@amu.edu.pl  tel. 61 829 5038

Ważne informacje

Erasmus bez tajemnic, przewodnik dla uczestników z UAM
.
Informacje ogólne o programie Erasmus+
.

Wskazówki dotyczące Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS)
.


Komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych
.

Jako stypendysta programu Erasmus+ jesteś zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ. Pamiętaj, że karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach NFZ.

Część uczelni zagranicznych wymaga od stypendystów programu Erasmus+ wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia na miejscu. Aby uniknąć podwójnych wydatków, dowiedz się przed wyjazdem, jakich formalności trzeba będzie dopełnić w uczelni goszczącej.

Współpraca

Zagraniczni Partnerzy Wydziału Fizyki UAM 2022/2023

.

Wydziałowe regulaminy wyjazdów w ramach programu Erasmus+

Regulaminy rekrutacji w ramach programu Erasmus+ na studia zagraniczne (studenci)
plik pdf


Regulaminy rekrutacji w ramach programu Erasmus+ na praktyki zagraniczne (studenci)plik pdf

Regulaminy rekrutacji w ramach programu Erasmus+ na Wydziale Fizyki UAM (doktoranci)

plik pdf

Uczelniane regulaminy i stawki stypendialne w ramach programu Erasmus+

Uczelniane zasady dofinansowania wyjazdów długoterminowych i krótkoterminowych na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022

plik pdf

Terminarz rekrutacji

Terminarz rekrutacji na studia zagraniczne 2022/2023 oraz praktyki 2021/2022

plik pdf

-

UWAGA! WSZYSTKIE FORMULARZE WYPEŁNIAMY KOMPUTEROWO!!!

Formularze

Zgłoszenie uczestnictwa – Studia 2022/2023
.


Zgłoszenie uczestnictwa – Praktyki 2021/2022
.


Learning Agreement for Traineeships
.


Confirmation, student
.


Formularz konto polskie
.

Instrukcja Rekrutacji Elektronicznej
.


Formularz konto zagraniczne
.


Learning Agreement studies
.


Zobowiązanie studenta
.


Rezygnacja z mobilności.


erasmus info