Erasmus+

Przejdź na stronę uczelnianą programu Erasmus+

Kliknij

santander3

KOMUNIKAT 23.05.24 - Szanowni Państwo, uprzejmie informuję o wznowieniu rekrutacji na praktyki 23/24 (tylko dla studentów Wydziału Fizyki i doktorantów) z niewykorzystanych miejsc oferty wydziałowej. Kwalifikacja zgłoszeń odbywa się niezwłocznie po dostarczeniu dokumentów do Biura Obsługi Wydziału Programu Erasmus+, pokój D6. Z poważaniem, mgr Agnieszka Bobowska-Chełminiak.

AKTUALNOŚCI

17 kwietnia  2024

Szanowni Państwo,

w dniu 17 kwietnia 2024r. wznowiona zostaje rekrutacja na studia i praktyki (tylko dla studentów Wydziału Fizyki oraz doktorantów) z niewykorzystanych miejsc oferty wydziałowej. Kwalifikacja zgłoszeń na studia w ramach II rekrutacji odbywa się niezwłocznie po złożeniu wniosku w Usosweb oraz dostarczeniu dokumentów do Biura

Obsługi Wydziału Programu Erasmus+, pokój D6.

Z poważaniem,
mgr Agnieszka Bobowska-Chełminiak
Biuro Obsługi Wydziału
Wydział Fizyki 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
agnieszka.bobowska-chelminiak@amu.edu.pl
tel. 61 829 5038

27 marca 2024

W dniu 21 marca 2024r. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna w programie Erasmus + rozpatrzyła wnioski zgłoszenia uczestnictwa w studiach zagranicznych oraz zakwalifikowała kandydatów na wyjazdy do uczelni partnerskich wskazanych w zgłoszeniach. Komisja postanowiła wznowić rekrutację na studia oraz praktyki w dniu 17 kwietnia wskazując termin jej zakończenia 12 maja 2024. Przyjęta została zasada rozpatrywania i przyznawania wyjazdów z niewykorzystanych miejsc z oferty wyjazdów Wydziału Fizyki w miarę napływu kolejnych zgłoszeń.

6 grudnia 2023

Szanowni Państwo,

zebranie informacyjne dotyczące wyjazdów na studia oraz praktyki zagraniczne w roku akademickim 2024/2025 w programie Erasmus+, odbędzie się w dniu 11 stycznia 2024 roku (tj. czwartek) o godzinie 13.30 w sali nr 16 (sala posiedzeń Rady Naukowej Dyscyplin) na Wydziale Fizyki UAM.

Na stypendium w programie Erasmus+ wyjechać mogą: studenci studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich studiujący w trybie dziennym lub zaocznym.

5 października 2023

Szanowni Państwo,

zapraszam do zapoznania się z komunikatem dotyczącym naboru zgłoszeń na mieszane kursy intensywne Blended Intensive Programme (BIP): https://erasmus.amu.edu.pl/strona-glowna/aktualnosci-erasmus/aktualnosci-erasmus/nabor-zgloszen-na-mieszane-kursy-intensywne-bip.

Z poważaniem
Agnieszka Bobowska – Chełminiak
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
Wydział Fizyki
Administrator ds. Programu ERASMUS +
agnieszka.bobowska-chelminiak@amu.edu.pl
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2, 61-614 Poznań
tel. +48 61 829 50 38

Ważne informacje

Erasmus bez tajemnic, przewodnik dla uczestników z UAM
.
Informacje ogólne o programie Erasmus+
.

Komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych
.

Jako stypendysta programu Erasmus+ jesteś zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ. Pamiętaj, że karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach NFZ.

Część uczelni zagranicznych wymaga od stypendystów programu Erasmus+ wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia na miejscu. Aby uniknąć podwójnych wydatków, dowiedz się przed wyjazdem, jakich formalności trzeba będzie dopełnić w uczelni goszczącej.

Współpraca

Zagraniczni Partnerzy Wydziału Fizyki UAM 2024/2025

.

Wydziałowe regulaminy wyjazdów w ramach programu Erasmus+

Regulaminy rekrutacji w ramach programu Erasmus+ na studia zagraniczne (studenci)
plik pdf


Regulaminy rekrutacji w ramach programu Erasmus+ na praktyki zagraniczne (studenci)plik pdf

Regulaminy rekrutacji w ramach programu Erasmus+ na Wydziale Fizyki UAM (doktoranci)

plik pdf

Uczelniane regulaminy i stawki stypendialne w ramach programu Erasmus+

Zasady finansowe na studia i praktyki do umowy 2023

plik pdf

Terminarz rekrutacji

Terminarz rekrutacji na studia zagraniczne 2024/2025 oraz praktyki 2023/2024

plik pdf

-

UWAGA! WSZYSTKIE FORMULARZE WYPEŁNIAMY KOMPUTEROWO!!!

Formularze

Zgłoszenie uczestnictwa – Studia 2024/2025
.


Zgłoszenie uczestnictwa – Praktyki 2023/2024
.


Learning Agreement for Traineeships
.


Confirmation, student
.

Instrukcja Rekrutacji Elektronicznej
.


Zobowiązanie studenta
.


Rezygnacja z mobilności.


erasmus info