Fizyka

CHCEMY POZNAĆ, ZROZUMIEĆ I ZMIENIĆ ŚWIAT. CHCEMY TWORZYĆ NOWE TECHNOLOGIE.

Zapoznaj się z ofertą kierunku Fizyka

Kariera po studiach

Absolwenci studiów II stopnia są przygotowani do kontynuowania edukacji i działalności naukowej na studiach doktoranckich, a jeśli zdecydują się na podjęcie pracy mogą ją znaleźć:
 • w jednostkach naukowych i badawczych,
 • w laboratoriach przemysłowych,
 • w firmach związanych z przemysłem komputerowym, informatycznym oraz analizą danych,
 • w sektorze energetycznym,
 • w administracji publicznej,
 • w systemie edukacji (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień pedagogicznych.
Absolwent studiów II stopnia:
 • ma wiedzę z zakresu współczesnej fizyki, matematyki i informatyki,
 • rozumie i potrafi opisać i modelować zjawiska fizyczne używając aparatu matematycznego,
 • potrafi projektować i przeprowadzić proste doświadczenia fizyczne oraz zinterpretować ich wyniki,
 • potrafi uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać i przekazywać potrzebne informacje.

Charakterystyka kierunku

Fizyka jest jedną z podstawowych dyscyplin akademickich w dziedzinie nauk ścisłych. Opierając się na ponad 90-letniej tradycji naukowej Wydział Fizyki UAM oferuje studia II stopnia na kierunku Fizyka. Są one związane są bezpośrednio z badaniami naukowymi prowadzonymi na WF UAM i stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na rynku pracy na wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych i technicznych, w szczególności, w obszarach przenikania się fizyki z innymi dyscyplinami badawczymi.

Po studiach II stopnia na kierunku fizyka absolwent będzie bardzo dobrze przygotowany zarówno do podjęcia studiów doktoranckich i kontynuowania działalności naukowej, a także do rozwijania kariery zawodowej w szkolnictwie lub przemyśle, w szczególności w sektorach: materiałowym, energetycznym, biotechnologicznym oraz informatycznym.

Specjalności na kierunku Fizyka na studiach II stopnia:
 • Fizyka ogólna
 • Fizyka materiałowa (NOWOŚĆ)
 • Biofizyka molekularna
 • Informacja kwantowa i spintronka (IKS) (NOWOŚĆ)
 • Physics of Advanced Materials for Energy Processing (PAMEP)


Po drugim semestrze studiów na kierunku Fizyka studenci mają możliwość wyboru jedną z trzech specjalności: Fizyka ogólna, Fizyka materiałowa, Biofizyka molekularna. Nowa specjalność, Fizyka materiałowa, obejmuje kształcenie w zakresie nanotechnoligii i własności nowych materiałów. Kształcenie na studiach drugiego stopnia w zakresie Fizyki ogólnej i Biofizyki molekularnej jest utrzymaniem długiej tradycji Wydziału.

Nowa specjalność (4 semestry) Informacja Kwantowa i Spintronika jest przeznaczona dla osób zainteresowanych zdobyciem gruntownej wiedzy i umiejętności z zakresu nowych technologii kwantowych i nanofizyki. Studia na specjalności PAMEP są w całości prowadzone w języku angielskim w sposób angażujący studenta w pracę naukową. Tematyka studiów związana jest z fizyką materiałów, które znajdują lub mogą znaleźć zastosowanie w szeroko pojętym pozyskiwaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu i oszczędzaniu energii.

Program studiów

Program studiów obejmuje pięć specjalności oraz zajęcia do do wyboru pozwalające studentom na tworzenie własnych ścieżek kształcenia. Zajęcia realizowane są z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania przez specjalistów w swoich dziedzinach oraz zgodnie z zasadą łączenia procesu dydaktycznego z badaniami naukowymi. Z kolei praca w małych grupach i bezpośredni kontakt z wykładowcami pozwala na rozwijanie systemu tutoringu.

Wybrane zagadnienia fizyki teoretycznej/ doświadczalnej:

 • Mechanika kwantowa układów wielu ciał,
 • Przejścia fazowe i zjawiska krytyczne,
 • Metody eksperymentalne w fazie skondensowanej,
 • Zawansowana mechanika kwantowa,
 • Podstawy teorii pól kwantowych,
 • Instrumenty do badania materii miękkiej,
 • Analiza strukturalna makromolekuł,
 • Modern Trends in Physics Research,
 • Prawne, ekonomiczne, społeczne i etyczne aspekty zawodu fizyka.