Komunikaty Dziekana Wydziału Fizyki UAM w roku akademickim 2023/2024

Komunikat nr 15-2023/24 powołanie pełnomocników ds. praktyk studenckich
PDF
Pobierz PDF Komunikat nr 15-2023/24 powołanie pełnomocników ds. praktyk studenckich (292.4 KB)
Komunikat nr 14-23/24 w sprawie podkomisji rekrutacyjnych na rok 2024/25
PDF
Pobierz PDF Komunikat nr 14-23/24 w sprawie podkomisji rekrutacyjnych na rok 2024/25 (634.0 KB)
Komunikat nr 13-23/24 w sprawie powołania rad gospodarczych
PDF
Pobierz PDF Komunikat nr 13-23/24 w sprawie powołania rad gospodarczych (1008.0 KB)
Zarządzenie nr 12-23/24 w sprawie ustalenia stawek za zajęcia dydaktyczne realizowane przez osoby spoza UAM
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 12-23/24 w sprawie ustalenia stawek za zajęcia dydaktyczne realizowane przez osoby spoza UAM (368.2 KB)
Zarządzenie nr 11-23/24 w sprawie powołania pełnomocników dziekana ds. kierunków studiów
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 11-23/24 w sprawie powołania pełnomocników dziekana ds. kierunków studiów (443.7 KB)
Zarządzenie nr 10-23/24 w sprawie powołania zespołów dydaktycznych
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 10-23/24 w sprawie powołania zespołów dydaktycznych (560.6 KB)
Zarządzenie nr 9-23/24 w sprawie zmiany składu Wydziałowej Rady Wydawniczej
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 9-23/24 w sprawie zmiany składu Wydziałowej Rady Wydawniczej (172.2 KB)
Zarządzenie nr 8-23/24 w sprawie ustanowienia rocznego zaliczenia roku
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 8-23/24 w sprawie ustanowienia rocznego zaliczenia roku (161.7 KB)
Zarządzenie nr 7-23/24 w sprawie powołania wydziałowego zespołu ds. promocji
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 7-23/24 w sprawie powołania wydziałowego zespołu ds. promocji (162.9 KB)
Zarządzenie nr 6-23/24 w sprawie zmiany składu rady dziekańskiej
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 6-23/24 w sprawie zmiany składu rady dziekańskiej (238.8 KB)
Zarządzenie nr 5-23/24 w sprawie powołania dr M. Paprzyckiej na pełnomocnika ds. studiów podyplomowych
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 5-23/24 w sprawie powołania dr M. Paprzyckiej na pełnomocnika ds. studiów podyplomowych (165.5 KB)
Zarządzenie nr 4-23/24 w sprawie powołania dr M. Paprzyckiej na koordynatora ds. fakultetu pedagogicznego28.11.23
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 4-23/24 w sprawie powołania dr M. Paprzyckiej na koordynatora ds. fakultetu pedagogicznego (173.4 KB)
Zarządzenie nr 3-23/24 w sprawie powołania dr M. Paprzyckiej na koordynatora ds. kontaktu ze szkołami
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 3-23/24 w sprawie powołania dr M. Paprzyckiej na koordynatora ds. kontaktu ze szkołami (169.8 KB)
Zarządzenie nr 2-23/24 w sprawie ustalenia dnia dziekańskiego 31.10.2023
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 2-23/24 w sprawie ustalenia dnia dziekańskiego 31.10.2023 (407.4 KB)
Zarządzenie nr 1-23/24 w sprawie ustalenia terminów Rad Dziekańskich i Rad Dyscyplin na rok 2023/2024
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 1-23/24 w sprawie ustalenia terminów Rad Dziekańskich i Rad Dyscyplin na rok 2023/2024 (160.9 KB)
Komunikaty Dziekana Wydziału Fizyki UAM w roku akademickim 2022/2023