Komunikaty Dziekana Wydziału Fizyki UAM w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 16-22/23 - w sprawie zmiany składu Rady Dziekańskiej
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 16-22/23 - w sprawie zmiany składu Rady Dziekańskiej (493.6 KB)
Zarządzenie nr 15-22/23 - w sprawie podziału subwencji w roku 2023
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 15-22/23 - w sprawie podziału subwencji w roku 2023 (493.6 KB)
Zarzadzenie nr 14-22/23 w sprawie zmiany składu Rady dziekańskiej
PDF
Pobierz PDF Zarzadzenie nr 14-22/23 w sprawie zmiany składu Rady dziekańskiej (436.2 KB)
Zarządzenie nr 12-22/23 - Powołanie komisji ds. strategii Wydziału Fizyki
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 12-22/23 - Powołanie komisji ds. strategii Wydziału Fizyki (436.1 KB)
Zarzadzenie nr 11-22/23 w sprawie powołania pełnomocników ds. praktyk studenckich
PDF
Pobierz PDF Zarzadzenie nr 11-22/23 w sprawie powołania pełnomocników ds. praktyk studenckich (579.8 KB)
Zarządzenie nr 10-22/23 w sprawie powołania wydziałowego koordynatora ds. kontaktu z BWON i Poradnią RiWP
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 10-22/23 w sprawie powołania wydziałowego koordynatora ds. kontaktu z BWON i Poradnią RiWP (364.5 KB)
Zarządzenie nr 9-22/23 w sprawie powołania wydziałowego koordynatora ds. bloku pedagogicznego
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 9-22/23 w sprawie powołania wydziałowego koordynatora ds. bloku pedagogicznego (336.9 KB)
Zarządzenie nr 8-22/23 w sprawie odwołania i powołania wydziałowego koordynatora ds. kontaktów ze szkołami
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 8-22/23 w sprawie odwołania i powołania wydziałowego koordynatora ds. kontaktów ze szkołami (402.8 KB)
Zarządzenie nr 7-22/23 zmiana składu komisji ds. nagród
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 7-22/23 zmiana składu komisji ds. nagród (467.7 KB)
Zarządzenie nr 6-22/23 w sprawie powołania pełnomocnika ds. popularyzacji
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 6-22/23 w sprawie powołania pełnomocnika ds. popularyzacji (335.6 KB)
Zarządzenie nr 5-22/23 w sprawie powołania pełnomocnika Dziekana ds. Muzeum UAM
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 5-22/23 w sprawie powołania pełnomocnika Dziekana ds. Muzeum UAM (313.8 KB)
Zarządzenie nr 4-22/23 w sprawie powołania zespołów dydaktycznych na rok akademicki 2022/2023
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 4-22/23 w sprawie powołania zespołów dydaktycznych na rok akademicki 2022/2023 (1.3 MB)
Zarządzenie nr 3-22/23 w sprawie powołania wydziałowego koordynatora do spraw kontaktów ze szkołami
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 3-22/23 w sprawie powołania wydziałowego koordynatora do spraw kontaktów ze szkołami (344.5 KB)
Zarządzenie nr 2-22/23 w sprawie zmiany terminów posiedzeń Rady Naukowej Dyscyplin Nauki fizyczne i Astronomia na rok akademicki 2022/2023
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 2-22/23 w sprawie zmiany terminów posiedzeń Rady Naukowej Dyscyplin Nauki fizyczne i Astronomia na rok akademicki 2022/2023 (376.4 KB)
Zarządzenie nr 1-22/23 w sprawie ustalenia terminów Rad Dziekańskich i Rad Dyscyplin na rok 2022/2023
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 1-22/23 w sprawie ustalenia terminów Rad Dziekańskich i Rad Dyscyplin na rok 2022/2023 (497.4 KB)