Kierunki studiów / Zajęcia

Plany zajęć na poszczególnych kierunkach znajdują się w
wydziałowym Intranecie Studenta

intranet

W Intranecie Studenta opublikowana jest również lista WYKŁADÓW MONOGRAFICZNYCH I HUMANISTYCZNYCH.

STUDIA STACJONARNE I stopnia (licencjackie)

 • Akustyka
  • specjalność: Protetyka słuchu
  • specjalność: Protetyka słuchu i ochrona przed hałasem
 • Astronomia
 • Biofizyka
  • specjalność: Biofizyka molekularna
  • specjalność: Optyka okularowa z optometrią
 • Fizyka
 • Fizyka medyczna
 • Reżyseria dźwięku
 • Technologie komputerowe
 • Informatyka kwantowa (NOWY KIERUNEK - w przygotowaniu)
 • Studia nauczycielskie - Fizyka i Chemia

STUDIA STACJONARNE II stopnia (uzupełniające magisterskie)

 • Akustyka
 • Astronomia
 • Optometria
 • Biofizyka
 • Fizyka
  • specjalność: Physics of Advanced Materials for Energy Processing (PAMEP) - in English
  • studia "Double diploma" UAM, Université de Rennes 1
  • specjalność: Informacja kwantowa i spintronika (NOWY KIERUNEK - w przygotowaniu)
 • Fizyka medyczna
 • Aplikacje Internetu Rzeczy

STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia (licencjackie)

 • Akustyka
 • Biofizyka (specjalność: Optyka okularowa z optometrią)

STUDIA NIESTACJONARNE II stopnia (uzupełniające magisterskie)

 • Akustyka
 • Optometria