Kierunki studiów / Zajęcia

Plany zajęć na poszczególnych kierunkach znajdują się w
wydziałowym Intranecie Studenta

intranet

W Intranecie Studenta opublikowana jest również lista WYKŁADÓW MONOGRAFICZNYCH I HUMANISTYCZNYCH.

STUDIA STACJONARNE I stopnia (licencjackie)

STUDIA STACJONARNE II stopnia (magisterskie)

STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia (licencjackie)

STUDIA NIESTACJONARNE II stopnia (uzupełniające magisterskie)